Taknaghsh Blog Logo
Toast & Bacon
برندینگ
تیم تحریریه استودیو تک نقش

خلق هویت رستوران Toast & Bacon شیکاگو

  امروزه خوشبختانه حتی در کشور خود ما ایران نیز به مسئله هویت سازی و خلق برند شخصی توجه ویژه ای صورت گرفته ، اما باز هم نیاز به فرهنگ سازی و آموزش های ویژه ای هست. یکی از مکان هایی که امر خلق هویت در آن به چشم میخورد

ادامه مطلب