Taknaghsh Blog Logo
دیجیتال مارکتینگ
تیم تحریریه استودیو تک نقش

شبکه های اجتماعی کلید موفقیت و گسترش برند شما

دیگر زمان روزنامه های کاغذی و آلبوم های بزرگ به سر رسیده و شبکه های اجتماعی جایگزین تمام آنها شده اند، اخبار روز ، آلبوم عکس، آلبوم موسیقی همه و همه توانسته اند جایی در این شبکه های دیجیتالی برای خود پیدا کنند و زندگی روزمره همه را درگیر خود

ادامه مطلب
دیجیتال مارکتینگ
تیم تحریریه استودیو تک نقش

دیجیتال مارکتینگ از رویا تا واقعیت

امروزه در بسیاری از جمع ها اعم از دوستانه و یا کاری نام دیجیتال مارکتینگ به گوشمان برخورد می کند و باور اینکه دیجیتال مارکتینگ از رویا تا واقعیت چه مسیری را طی کرده می تواند بسیار شگفت انگیز باشد. ولی به راستی هنر بازاریابی دیجیتال چیست و چه بخش

ادامه مطلب